Viet nam - Web Hosting Directory

WHTop maintain the biggest web hosting listing with 66 companies having facility in Viet nam.

From most web site providers we list:
 • customers and users reviews + testimonials
 • webhosting plans & prices
 • company description & address / contact
 • news, newsletter & coupons / promotions and a lot more

We manage the following webhosting types and categories:
 • Shared or Budget
 • Collocation and Reseller
 • Dedicated Servers, Virtual Dedicated (VDS or VPS)
 • Email Hosting, on platforms: Linux / Unix, Cloud and Windows

For a quick overview, you can check latest cheap plans added to this category!


Customers looking for website hosting in Viet nam may consider these webspace providers for signup and benefit from geolocation!

Top 10 cities where are located webhosting companies in this country are:
(4), Ho Chi Minh City (3), Ha Noi (2), Binh Thanh (2), Hanoi (2), Tp. Hồ Chí Minh (1), Bien Hoa (1)

Search Company: Name or Domain URL

(Tp. Hồ Chí Minh) - The best web hosting service in Vietnam. Providing affordable web hosting, cpanel hosting, php hosting, mysql hosting, domain hosting, forum hosting, vbulletin hosting, joomla hosting, blog hosting, wordpress hosting, FrontPage hosting, business hosting, reseller hosting, ecommerce hosting, virtual dedicated server, virtual private server, managed dedicated server, web design, cheap domain registration, cheap webhosting, web site hosting and low cost web hosting. updated Aug 2017

 • No. plans: 3
 • No. testimonials: 0
 • Alexa Rating61,280
 • Links Count: 283

(Ho Chi Minh City, -) - P.A Viet Nam Company Limited founded in 2001.License number:0302431595. Up to now, we are always leading company in domain registry and web hosting in Vietnam. We provide our customers the best services with an affordable price, friendly support and high-quality technical support. We ensure to ...


pavietnam.vn
 • No. plans: 88
 • No. testimonials: 0
 • Alexa Rating78,518
 • Links Count: 527
Host VN / hostvn.nethostvn.net

HOSTVN is one of the first and leading full services provider in Vietnam for Cloud Hosting solutions, Our services included the Cloud Hosting, Domain Name, Email Hosting, VPS (Virtual Private Server), Dedicated Server and CDN (Content Delivery Network), Email Marketing, SSL Web Certificate. We offer

hostvn.net
 • No. user reviews: 0
 • No. plans: 0
 • No. testimonials: 0
 • Alexa Rating84,365
 • Links Count: 126
 • Cá Nhân
  : VND 27.045/mo. : Linux Shared
 • Cao cấp
  : VND 55.015/mo. : Linux Shared
 • Doanh nghiệp
  : VND 73.665/mo. : Linux Shared
 • Plan 1
  : VND 91.859/mo. : Linux VPS
 • Plan 2
  : VND 208.129/mo. : Linux VPS
 • Plan 3
  : VND 301.149/mo. : Linux VPS
 • Plan 4
  : VND 370.915/mo. : Linux VPS
 • Plan 5
  : VND 556.955/mo. : Linux VPS
 • Plan 6
  : VND 696.485/mo. : Linux VPS
 • Gói khởi nghiệp
  : VND 138.525/mo. : Linux Cloud
 • Gói Chuyên nghiệp
  : VND 277.975/mo. : Linux Cloud
 • Gói Kinh doanh
  : VND 510.395/mo. : Linux Cloud
 • .xyz
  : VND 18.409/yr. (VND 222,939.00 after first term) : Domains
 • .tech
  : VND 18.409/yr. (VND 371,685.00 after first term) : Domains
 • .online
  : VND 18.409/yr. (VND 371,685.00 after first term) : Domains
 • .com
  : VND 167.155/yr. (VND 204,345.00 after first term) : Domains

hostinger.vn
 • No. plans: 16
 • No. testimonials: 0
 • Alexa Rating88,702
 • Links Count: 355
 • BKSL01
  : $ 1.17/mo. : Linux Shared
 • BKCP01
  : $ 1.31/mo. : Linux Shared
 • BKSL02
  : $ 2.03/mo. : Linux Shared
 • BKCP02
  : $ 2.25/mo. : Linux Shared
 • BKSL03
  : $ 3.15/mo. : Linux Shared
 • BKCP03
  : $ 3.51/mo. : Linux Shared
 • BKSL03+
  : $ 4.28/mo. : Linux Shared
 • BKCP03+
  : $ 4.95/mo. : Linux Shared
 • BKSL04
  : $ 5.85/mo. : Linux Shared
 • BKCP04
  : $ 6.53/mo. : Linux Shared
 • BKSL04+
  : $ 8.11/mo. : Linux Shared
 • BKCP04+
  : $ 9.01/mo. : Linux Shared
 • BKSL05
  : $ 10.13/mo. : Linux Shared
 • BKCP05
  : $ 11.26/mo. : Linux Shared
 • BKBCP 01
  : $ 15.76/mo. : Linux Shared
 • BKBL01
  : $ 15.76/mo. : Linux Shared
 • BKBCP 02
  : $ 31.97/mo. : Linux Shared
 • BKBL02
  : $ 31.97/mo. : Linux Shared
 • BKSW01
  : $ 1.49/mo. : Linux/Windows Shared
 • BKSW02
  : $ 2.70/mo. : Linux/Windows Shared
 • BKSW03
  : $ 3.83/mo. : Linux/Windows Shared
 • BKSW03+
  : $ 6.08/mo. : Linux/Windows Shared
 • BKSW04
  : $ 7.43/mo. : Linux/Windows Shared
 • BKSW04+
  : $ 9.46/mo. : Linux/Windows Shared
 • BKSW05
  : $ 11.26/mo. : Linux/Windows Shared
 • BKBW01
  : $ 14.86/mo. : Linux/Windows Shared
 • BKBW02
  : $ 27.92/mo. : Linux/Windows Shared
 • BKBW03
  : $ 39.18/mo. : Linux/Windows Shared
 • BKBW04
  : $ 45.03/mo. : Linux/Windows Shared
 • E3-1220V3
  : $ 114.75/mo. : Linux Dedicated
 • E3-1230V3
  : $ 119.34/mo. : Linux Dedicated
 • E5-2407V2
  : $ 148.61/mo. : Linux Dedicated
 • E5-2609V2
  : $ 157.62/mo. : Linux Dedicated
 • E5-2670
  : $ 171.13/mo. : Linux Dedicated
 • E5-2620V2
  : $ 216.16/mo. : Linux Dedicated
 • BKC-512-CT
  : $ 6.30/mo. : Linux VPS
 • BKC-1GB-CT
  : $ 14.86/mo. : Linux VPS
 • BKC-2GB-CT
  : $ 22.52/mo. : Linux VPS
 • BKC-3GB-CT
  : $ 31.52/mo. : Linux VPS
 • BKC-4GB-CT
  : $ 40.53/mo. : Linux VPS
 • BKC-6GB-CT
  : $ 63.05/mo. : Linux VPS

bkns.vn
 • No. user reviews: 0
 • No. plans: 41
 • No. testimonials: 0
 • Alexa Rating91,471
 • Links Count: 145

Comparison of the new added plans for providers in Viet nam

Plan Name Brand Product Type Platform Diskspace Transfer Memory Price Hosted Websites /
Free Domains / IP's
Date Plan
SHARED HOSTINGtgs.com.vn Icontgs.com.vnShared HostingLinux/Windows1 GB30 GB $ 3.00/mo.2 3 Jun, 2019
Cá Nhânhostinger.vn Iconhostinger.vnShared HostingLinux10 GB SSD100 GB VND 27.045/mo.1 / 0 / 0 5 Apr, 2019
Business Host 3500MBhostingviet.vn Iconhostingviet.vnShared HostingLinux3400 MB140 GB $ 9.02/mo.25 1 Dec, 2018
SSD Hosting 0tnd.vn Icontnd.vnShared HostingLinux/Windows500 MB SSD20 GB $ 1.01/mo.1 1 Dec, 2018
BK-DN01bkhost.vn Iconbkhost.vnShared HostingLinux2 GBunmetered $ 8.60/mo.unlimited 1 Dec, 2018
Super CP-Foursuperhost.vn Iconsuperhost.vnShared HostingLinux7 GBunmetered $ 7.69/mo.5 1 Dec, 2018
FH 01ftech.vn Iconftech.vnShared HostingLinux1950 MBunmetered $ 8.78/mo.1 1 Dec, 2018
Hosting 3Kvdata.vnShared HostingLinux2930 MBunmetered $ 4.35/mo.unlimited 1 Dec, 2018
HOS6vdo.vnShared HostingLinux8 GB1,000 GB $ 17.57/mo.unlimited 1 Dec, 2018
PLAN Acnv.vnShared HostingLinux1500 MB60 GB $ 0.73/mo.2 1 Dec, 2018
HK_LN 01hkda.vn Iconhkda.vnShared HostingLinux500 MB10 GB $ 1.08/mo.2 1 Dec, 2018
Pro53ts.vn Icon3ts.vnShared HostingLinux4880 MB78 GB $ 23.72/mo.5 1 Dec, 2018
ADVANCEvinasoft.vn Iconvinasoft.vnShared HostingLinux/Windows10 GBunmetered $ 17.57/mo.unlimited 1 Dec, 2018
HostOne123host.vn Icon123host.vnShared HostingLinux600 MB SSDunmetered $ 1.79/mo.unlimited / 0 / 018 May, 2018
Free Hostingvhost.vn Iconvhost.vnShared HostingLinux100 MB5 GB $ 1.35/mo.unlimited 1 Dec, 2017
SSD-PRO1vmms.vn Iconvmms.vnShared HostingLinux2400 MB SSDunmetered $ 6.56/mo.2 1 Dec, 2017
H1-CBvietnetnam.vnShared HostingLinux1 GB50 GB $ 1.54/mo.unlimited 1 Dec, 2017
Startpavietnam.vn Iconpavietnam.vnShared HostingLinux300 MB100 GB $ 0.68/mo.  1 Dec, 2016
BKCP01bkns.vn Iconbkns.vnShared HostingLinux512 MB5 GB $ 1.31/mo.  1 Dec, 2016
Micronethost.vn Iconnethost.vnShared HostingLinux5 GBunmetered $ 2.00/mo.  1 Dec, 2016
Basicbizmac.com.vn Iconbizmac.com.vnShared HostingLinux/Windows800 MB80 GB $ 4.00/mo. 28 Jun, 2011
Goldappvz.com Iconappvz.comShared HostingLinux1 GB120 GB $ 8.00/mo.  5 Aug, 2010
Linux-PlanAcom.vnShared HostingLinux50 MB1 GB $ 0.99/mo. 27 Oct, 2008
Dell R620gdata.com.vnDedicated HostingLinux/Windows1760 GBunmetered16000 MB$ 210.88/mo.unlimited 1 Dec, 2018
DE2hostingvn.vnDedicated HostingLinux/Windows500 GBunmetered8000 MB$ 109.83/mo.unlimited 1 Dec, 2018

Latest tweets mentioning Viet nam


Latest blogs mentioning Viet nam

hkda.vn Icon Alexa1,331,307 - Nov 15, 2014 - Thông báo bổ sung v/v thay đổi quy trình tên miền - HKDA Việt Nam chân thành cám ơn quý khách đã hợp tác trong suốt thời gian qua và xin trân trọng thông báo: Kể từ ngày 12/10/2014, Hệ thống tên miền quốc gia đã được nâng cấp nâng cấp theo tiêu chuẩn EPP phù hợp với các thông lệ quốc tế, kèm theo hệ
hkda.vn Icon Alexa1,331,307 - Oct 8, 2014 - Thông báo chuyển đổi hệ thống đăng ký tên miền .VN từ VNNIC - Theo lịch trình chuyển đổi hệ thống đăng ký tên miền .VN theo chuẩn EPP của ICANN từ VNNIC. HKDA Việt Nam xin thông báo tới tất cả các khách hàng về thời gian lịch trình chuyển đổi để Quý khách chủ động trong việc đăng ký và gia hạn tên miền. Tránh
hkda.vn Icon Alexa1,331,307 - Sep 9, 2014 - Thu phí dịch vụ ẩn thông tin (ID Protection) tên miền quốc tế - Căn cứ theo sự thay đổi về giá dịch vụ của đối tác OpenSRS kể từ ngày 09/09/2014, HKDA Việt Nam sẽ có điều chỉnh như sau về các dịch vụ bổ sung cho tên miền quốc tế: Dịch vụ ẩn thông tin tên miền (ID Protection): thu phí 70,000đ/năm cho khách hàng ...
hkda.vn Icon Alexa1,331,307 - Sep 9, 2014 - Hoàn thiện tích hợp cổng thanh toán Bảo Kim & Ngân Lượng - Với mong muốn hỗ trợ khách hàng tốt hơn & thuận tiện hơn trong việc thanh toán dịch vụ. Từ ngày 09/09/2014, HKDA Việt Nam chính thức hỗ trợ hình thức thanh toán trực tiếp qua Bảo Kim, Ngân Lượng & nạp tiền tài khoản trả trước thông qua các loại thẻ ...
hkda.vn Icon Alexa1,331,307 - Aug 23, 2014 - Đã có thể mua bán chuyển nhượng tên miền Việt Nam - Tên miền Việt Nam .VN sắp được chính thức cho phép chuyển nhượng, bán lại hoặc đấu giá từ 1-9. Theo quyết định 38/2014/QĐ-TTg Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng tên miền phải làm thủ tục đăng ký lại tên miền với nhà đăng ký đang quản lý tên miền ...