Hostingwerk .de, € 6.60/年。 上 域


.de 已被添加
hostingwerk.de
Hostingwerk
Eibenweg 42
Wuppertal 42111
DE
☎ 电话 +49 202 49579824
📠 传真 +49 202 49579825
 • 💡 计划名称: .de (sku #p113963)
 • 🔧 类别:
 • 💰 价钱: 6.60/年。 VAT inc
 • 💿 磁盘空间: -
 • 📶 流量带宽: -
 • 💲 设置费: 自由
💳 支付方式 :信用卡/借记卡/预付卡
✍️ 支持选项 :电子邮件服务台电话/免费电话在线聊天
截图 .de 从 hostingwerk.de

另见初始 .de 在他们的网站上计划位置!

📜 计划说明

.net 18.10 euros
.org 17.90 euros
.biz 21.80 euros
.info 21.50 euros
.name 13.70 euros
.mobi 25.30 euros

📉 类似的托管计划来自同一类别和国家/地区的其他公司 ≡

 • Schlundtech
  schlundtech.de 商标
  🏆 Alexa Rating2,047,972
  👤 用户评分 👉 总评价: 1
  🙌 平均评分: 1 / 10
  👍 好评: 0
  👎 糟糕的评论: 1
  👈 官方回应: 0

  • 💡 计划: .de
  • 🔧 类别:
  • 💰 价钱: 6.50/yr.
  • 💲 设置费: 自由
  • 📅 添加:
  • 总评分 (1 在......之外 101 评论)
  • 截图 .de 从 schlundtech.de
  .de 6.50 EUR / year
  .eu 10.50 EUR / year
  .net 21.50 EUR / year
  .me 22.00 EUR / year
  .cloud 27.00 EUR / year
  .at 18.00 EUR / year
  .club 26.00 EUR / year
 • keppler-it.de
  keppler-it.de 商标
  🏆 Alexa Rating664,514

  • 💡 计划: .de
  • 🔧 类别:
  • 💰 价钱: 6.00/yr. VAT inc
  • 💲 设置费: 自由
  • 📅 添加:
  • 截图 .de 从 keppler-it.de
  .ag 169,00 €
  .at 22,00 €
  .biz 18,00 €
  .ch 22,00 €
  .com 12,00 €
  .de 6,00 €
  .eu 12,00 €
  .in 25,00 €
  .info18,00 €
  .it 36,00 €
  .li 22,00 €
  .net 18,00 €
  .org 15,00 €
  .tv 36,00 €
  .co.uk 24,00 €
  .us 16,00 €
 • ZAP-Hosting
  zap-hosting.com 商标
  🏆 Alexa Rating42,879
  👤 用户评分 👉 总评价: 330
  🙌 平均评分: 7.8 / 10
  👍 好评: 260
  👎 糟糕的评论: 70
  👈 官方回应: 0

  • 💡 计划: Domains: .de
  • 🔧 类别:
  • 💰 价钱: 8.23/yr. VAT 19% inc
  • 💲 设置费: 自由
  • 📅 添加:
  • 📆 更新:
  • 总评分 (7.8 在......之外 10330 评论)
  • 截图 Domains: .de 从 zap-hosting.com
  .org 16.57 € / Year
  .nl 8.23 € / Year
  .de 8.23 € / Year
  .eu 10.32 € / Year
  .biz 17.61 € / Year
  .store 53.04 € / Year
 • Domain Discount24
  domaindiscount24.com 商标
  🏆 Alexa Rating203,663
  👤 用户评分 👉 总评价: 8
  🙌 平均评分: 3.1 / 10
  👍 好评: 2
  👎 糟糕的评论: 6
  👈 官方回应: 0

  • 💡 计划: .com
  • 🔧 类别:
  • 💰 价钱: 11.52/yr. VAT 19% inc
  • 💲 设置费: 自由
  • 📅 添加:
  • 📆 更新:
  • 总评分 (3.1 在......之外 108 评论)
  • 截图 .com 从 domaindiscount24.com
  .de € 2.38 / 1 Month
  .net 13.53 / 12 Months
  .info 28.49 / 12 Months
  .biz 17.42 / 12 Months
  .me 26.39 / 12 Months