dot.mg .com, MGA 50,000.00/年。 上 域


.com (产品 #99396) 已被添加
dot.mg
dot.mg
H 119 bis, Idoho, Miadana, Alasora
Antananarivo , 103
MG
电话 0341174314
 • 计划名称: .com (sku #p99396)
 • 类别:
 • 价钱:MGA 50,000.00/年。
 • 磁盘空间: -
 • 流量带宽: -
 • 设置费: 自由
 • 付款: 信用卡/借记卡/预付卡
支付方式 :信用卡/借记卡/预付卡
支持选项 :电子邮件服务台电话/免费电话
截图 .com 从 dot.mg

另见初始 .com 在他们的网站上计划位置!

计划说明

.mg 50.000 MGA
.com.mg / .co.mg 17.000 MGA
.org.mg / .net.mg 35.000 MGA
.com / .net / .name 50.000 MGA
.org 60.000 MGA
.info / .us / .eu 50.000 MGA
.ca / .bz / .tv / .cc 70.000 MGA

类似的托管计划来自同一类别和国家/地区的其他公司

 • madagascar-internet.mg
  madagascar-internet.mg 商标
  Alexa Rating12,290,885
  • 计划: .com
  • 类别: 域
  • 价钱: MGA 58,800.00/yr.
  • 设置费: 自由
  • 添加:
  • 截图 .com 从 madagascar-internet.mg
  .aero 358 750 Ar
  .co.uk On demand
  .eu On demand
  .info 68,000 Ar
  .jobs On demand
  .mg 90,000 Ar
  .biz On demand