Azdigi .com, VND 275.000/年。 上 域


.com 已被添加
azdigi.com
Azdigi
768 Nguyen Thi Dinh, Thanh My Loi Ward, Thu Duc City, Ho Chi
Minh City
VN
☎ 电话 +84.2873024768
 • 💡 计划名称: .com (sku #p115072)
 • 🔧 类别:
 • 💰 价钱:VND 275.000/年。 增值税 exc
 • 💿 磁盘空间: -
 • 📶 流量带宽: -
 • 💲 设置费: 自由
💳 支付方式 :信用卡/借记卡/预付卡
✍️ 支持选项 :电子邮件服务台电话/免费电话在线聊天全天候提供
截图 .com 从 azdigi.com

另见初始 .com 在他们的网站上计划位置!

📜 计划说明

.org 308,000 VND / year

.info 350,000 VND / year

.biz 390,000 VND / year

.net 275,000 VND / year

.mobi 495,000 VND / year

.us 250,000 VND / year

📉 类似的托管计划来自同一类别和国家/地区的其他公司 ≡

 • Vina Web.vn
  vinaweb.vn 商标
  🏆 Alexa Rating2,242,530

  • 💡 计划: .com
  • 🔧 类别:
  • 💰 价钱: VND 260.000/yr.
  • 💲 设置费: 自由
  • 📅 添加:
  • 📆 更新:
  • 截图 .com 从 vinaweb.vn
  .vn 290.000 VND / year
  .org.vn 340.000 VND / year
  .net 290.000 VND / year
  .biz 340.000 VND / year
  .us 260.000 VND / year
 • Tenten.vn
  tenten.vn 商标
  🏆 Alexa Rating19,207

  • 💡 计划: .com
  • 🔧 类别:
  • 💰 价钱: VND 239.000/yr.
  • 💲 设置费: 自由
  • 📅 添加:
  • 截图 .com 从 tenten.vn
  .asia 98.000đ
  .info 69.000đ
  .club 29.000đ
  .link 270.000đ
  .xyz 28.000đ
  .net 269.000đ
  .club 29.000đ
 • Vina Web.vn
  vinaweb.vn 商标
  🏆 Alexa Rating2,242,530

  • 💡 计划: .vn
  • 🔧 类别:
  • 💰 价钱: VND 290.000/yr.
  • 💲 设置费: 自由
  • 📅 添加:
  • 📆 更新:
  • 截图 .vn 从 vinaweb.vn
  .vn 290.000 VND / year
  .org.vn 340.000 VND / year
  .net 290.000 VND / year
  .biz 340.000 VND / year
  .us 260.000 VND / year
 • Vietnix
  vietnix.vn 商标
  🏆 Alexa Rating32,876
  👤 用户评分 👉 总评价: 14
  🙌 平均评分: 10 / 10
  👍 好评: 14
  👎 糟糕的评论: 0
  👈 官方回应: 0

  • 💡 计划: .com
  • 🔧 类别:
  • 💰 价钱: VND 300.000/yr.
  • 💲 设置费: 自由
  • 📅 添加:
  • 📆 更新:
  • 总评分 (10 在......之外 101 评论)
  • 截图 .com 从 vietnix.vn
  .vn 830,000 VND / year
  .net 330,000 VND / year
  .info 450,000 VND / year
  .org 350,000 VND / year
  .biz 410,000 VND / year