123 Host.vn Cheap-Rocket-10G, $ 46.32/月。 上 Linux/Windows 云


Cheap-Rocket-10G 已被添加 , 总评分 (9.5 在......之外 10192 评论)
123host.vn
123 Host.vn
168 - 170 Road No. 2, Van Phuc City, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc
Ho Chi Minh
VN
☎ 电话 02873 002 123
 • 💡 计划名称: Cheap-Rocket-10G (sku #p120177)
 • 🔧 类别: / Linux/Windows
 • 💰 价钱:$ 46.32/月。 增值税10% exc
 • 💿 磁盘空间: 80 GB
 • 📶 流量带宽: 未计量
 • 💲 设置费: 自由
💪 CPU /核心 :4
🔋 内存 :10000 MB
🔌 托管域名 :无限
🆓 免费域名 :0
📌 专用IP :1
💳 支付方式 :信用卡/借记卡/预付卡PayPal
🔨 控制面板 :DirectAdminZPanelCentOS Web PanelKVM
✍️ 支持选项 :电子邮件服务台电话/免费电话Forum全天候提供
🌏 服务器位置 :越南
截图 Cheap-Rocket-10G 从 123host.vn

另见初始 Cheap-Rocket-10G 在他们的网站上计划位置!

📜 计划说明

We provide Vietnam Cloud VPS, Plan Cheap-Rocket-10G:
 • CPU: 4
 • RAM: 10GB
 • Disk: 80GB SSD Enterprise
 • IP: 01 IPv4
 • Bandwidth: 100Mbps/10Mbps

We accept Paypal. Minimum payment: 1 month


📉 类似的托管计划来自同一类别和国家/地区的其他公司 ≡

 • Vinahost
  vinahost.vn 商标
  🏆 Alexa Rating99,701
  👤 用户评分 👉 总评价: 3
  🙌 平均评分: 7 / 10
  👍 好评: 2
  👎 糟糕的评论: 1
  👈 官方回应: 1

  • 💡 计划: Cloud 1G
  • 🔧 类别:
  • 💻 操作系统类型: Linux
  • 💰 价钱: $ 8.00/mo. 增值税10% exc
  • 💿 磁盘空间: 12 GB
  • 📶 流量带宽: 未计量
  • 💲 设置费: 自由
  • 📅 添加:
  • 🌏 服务器在:
  • 总评分 (7 在......之外 103 评论)
  • 截图 Cloud 1G 从 vinahost.vn
  SSD-CloudStorage-Ceph 12GB
  Direct Admin Free
  Backup Free
  Anti DDos Support
  Minimum Payments 3 months
 • TGS.com.vn
  tgs.com.vn 商标
  🏆 Alexa Rating861,039
  👤 用户评分 👉 总评价: 1
  🙌 平均评分: 10 / 10
  👍 好评: 1
  👎 糟糕的评论: 0
  👈 官方回应: 0

  • 💡 计划: CLOUD VPS
  • 🔧 类别:
  • 💻 操作系统类型: Linux/Windows
  • 💰 价钱: $ 7.40/mo.
  • 💿 磁盘空间: 10 GB
  • 📶 流量带宽: 100 GB
  • 💲 设置费: 自由
  • 📅 添加:
  • 🌏 服务器在:
  • 总评分 (10 在......之外 101 评论)
  • 截图 CLOUD VPS 从 tgs.com.vn
  HIGHLIGHTS FEATURES CLOUD VPS
  CREATE THE SERVICE QUICKLY
  Supply and use Cloud Server - Cloud VPS service within 5 minutes.
  POWERFUL HOSTING INFRASTRUCTURE
  HPE Server System DL360 G9 with Intel [...]
 • Vinahost
  vinahost.vn 商标
  🏆 Alexa Rating99,701
  👤 用户评分 👉 总评价: 3
  🙌 平均评分: 7 / 10
  👍 好评: 2
  👎 糟糕的评论: 1
  👈 官方回应: 1

  • 💡 计划: Cloud 16G
  • 🔧 类别:
  • 💻 操作系统类型: Linux
  • 💰 价钱: $ 160.00/mo. 增值税10% exc
  • 💿 磁盘空间: 100 GB
  • 📶 流量带宽: 未计量
  • 💲 设置费: 自由
  • 📅 添加:
  • 🌏 服务器在:
  • 总评分 (7 在......之外 103 评论)
  • 截图 Cloud 16G 从 vinahost.vn
  SSD-CloudStorage-Ceph 100GB
  Direct Admin Free
  Backup Free
  Anti DDos Support
  IPv6 Free
  Minimum Payments 1 month
 • TGS.com.vn
  tgs.com.vn 商标
  🏆 Alexa Rating861,039
  👤 用户评分 👉 总评价: 1
  🙌 平均评分: 10 / 10
  👍 好评: 1
  👎 糟糕的评论: 0
  👈 官方回应: 0

  • 💡 计划: PRIVATE CLOUD
  • 🔧 类别:
  • 💻 操作系统类型: Linux/Windows
  • 💰 价钱: $ 488.00/mo.
  • 💿 磁盘空间: 2000 GB
  • 📶 流量带宽: 1 GB
  • 💲 设置费: 自由
  • 📅 添加:
  • 🌏 服务器在:
  • 总评分 (10 在......之外 101 评论)
  • 截图 PRIVATE CLOUD 从 tgs.com.vn
  PRIVATE CLOUD
  Private Cloud là một bước đột phá trong công nghệ quản lý hệ thống máy chủ cùng với hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại bậc nhất tại Việt Nam.
  Các cụm máy chủ được xây dựng từ nền [...]