123 Host.vn Cheap-Rocket-2G, $ 11.05/月。 上 Linux 虚拟专用


Cheap-Rocket-2G (产品 #120168) 已被添加 , 总评分 (9.5 在......之外 10192 评论)
123host.vn
123 Host.vn
168 - 170 đường số 2, Vạn Phúc City, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh , HCMC 700000
VN
电话 +84 28 73002 123
 • 计划名称: Cheap-Rocket-2G (sku #p120168)
 • 类别: 虚拟专用主机 / Linux
 • 价钱:$ 11.05/月。 增值税10% exc | 设置费: 自由
 • 磁盘空间: 25 GB | 流量带宽: 未计量
 • 服务器位置:
 • 付款: 信用卡/借记卡/预付卡, PayPal
CPU /核心 :1
RAM :3000 MB
托管域名 :无限
免费域名 :0
专用IP :1
支付方式 :信用卡/借记卡/预付卡PayPal
控制面板 :DirectAdminZPanelCentOS Web PanelKVM
支持选项 :电子邮件服务台电话/免费电话Forum全天候提供
服务器位置 :越南
截图 Cheap-Rocket-2G 从 123host.vn

另见初始 Cheap-Rocket-2G 在他们的网站上计划位置!

计划说明

We provide Vietnam Cloud VPS, Plan Cheap-Rocket-2G:
 • CPU: 1
 • RAM: 3GB
 • Disk: 25GB SSD Enterprise
 • IP: 01 IPv4
 • Bandwidth: 100Mbps/10Mbps

We accept Paypal. Minimum payment: 1 month


类似的托管计划来自同一类别和国家/地区的其他公司

 • TGS.com.vn
  tgs.com.vn 商标
  Alexa Rating548,982
  用户评分 总评价: 1
  平均评分: 10 / 10
  好评: 1
  糟糕的评论: 0
  官方回应: 0
  • 计划: HOSTING MAGENTO
  • 类别: 虚拟专用主机
  • 操作系统类型: Linux/Windows
  • 价钱: VND 100/mo.
  • 磁盘空间: 2 GB
  • 流量带宽: 50 GB
  • 设置费: 自由
  • 添加:
  • 服务器在:
  • 总评分 (10 在......之外 101 评论)
  • 截图 HOSTING MAGENTO 从 tgs.com.vn
  HOSTING MAGENTO
  Hosting Magento là giải pháp hosting đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của website thương mại điện tử được viết bằng mã nguồn Magento. Được xây dựng trên nền tảng Zend Framework và phát [...]
 • vmms.vn
  vmms.vn 商标
  Alexa Rating907,176
  • 计划: Supper Server 1
  • 类别: 虚拟专用主机
  • 操作系统类型: Linux/Windows
  • 价钱: VND 3.500.000/mo. 增值税10% exc
  • 磁盘空间: 500 GB
  • 流量带宽: 未计量
  • 设置费: 自由
  • 添加:
  • 更新:
  • 服务器在:
  • 截图 Supper Server 1 从 vmms.vn
  RAID 0, 1, 5, 10 (Windows) RAID 0,1,10 (Linux).
  - Free Control Panel (Managed Hosting / Email / Database) Plesk 9.x on Windows.
  - Free Control Panel Kloxo CentOs 5.x.
  - Full rights (Full root access [...]