Plan #80133, Gói khởi nghiệp, VND 138.525/mo. on Linux Cloud


Gói khởi nghiệp has been added on
hostinger.vn
Hostinger.vn
61 Lordou Vironos Street
Larnaca 6023
CY
  • Plan Name: Gói khởi nghiệp (sku #p80133)
  • Category: Cloud / Linux
  • Price:VND 138.525/mo. | Setup Fee: free
  • Disk Space: 40 GB | Traffic bandwidth: unmetered
  • Server Locations:
  • Payment: Credit / Debit / Prepaid Cards, PayPal, Wire Transfer
CPU/Cores :2
RAM :3000 MB
Hosted domains :unlimited
free domains :1
Dedicated IPs :1
Payment Methods :Credit / Debit / Prepaid CardsPayPalWire TransferBitcoin
Control Panel :[In-house]
Category :BackupWebsite Builder
Support Options :EmailHelp DeskLive ChatAvailable 24/7
Server Locations :Brazil Lithuania Netherlands Singapore United Kingdom United States
screenshot of Gói khởi nghiệp from hostinger.vn

See also initial Gói khởi nghiệp plan location on their website!

Plan description

Đảm bảo uptime 99.9%
Tốc độ hàng đầu
Control Panel mạnh mẽ
30-ngày đảm bảo hoàn tiền

Cảm nhận tốc độ hosting tăng lên 3 lần và tận dụng ưu điểm của tài nguyên server riêng với dịch vụ cloud server của chúng tôi. Nó giống như việc bạn sở hữu riêng server của bạn vậy nhưng chỉ có điều các chuyên gia của chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề hậu trường cho bạn, để bạn tập trung vào các việc kinh doanh cốt lõi của bạn.

Similar hosting plans from other companies in the same category & country location