glesys.se review

0 user reviews, 0 testimonials, 0 products, 0 promotions, 4 social accounts, Alexa #604380, listed 2007 (#6153)
glesys.se logo!

Overview

About glesys.se

Modern teknik, modern kundvård

Vi strävar hela tiden mot att försöka vara den perfekta leverantören. Ett mål, som vi dock är fullt medvetna är omöjligt att nå, eftersom varje enskild kund är speciell och har egna behov. Men med hjälp av vårt mål jobbar vi på att du som kund ska uppleva känslan av att vi jobbar för just dig. Modern teknik i form av mjukvara och hårdvara ger oss även kraftfulla verktyg att närma oss våra mål.
Moderna villkor

GleSYS har länge strävat efter att plocka bort krångliga avtalsvillkor och bindningstider där det är möjligt. Just detta gör att våra kunder stannar hos oss för att de vill vara kvar, inte för att de måste.
Engagerade ägare

GleSYS är ägarstyrt av två delägare, Glenn Johansson och Jonas Björklund.

Glenn Johansson, VD
Glenn har ett långt förflutet som företagare och har god förståelse för affärsverksamhet. Glenn är också tekniskt lagd inom programmering och drift.

Jonas Björklund, Tekniskt ansvarig
Jonas har en lång erfarenhet från internet och telekombranschen. Hans starka sidor är serverdrift och nätverk.
Boka ett möte

Tillgänglighet är A och O i vår bransch, och det gäller inte bara det tekniska, utan även tillgänglighet till support och ledning. Ett förutsättningslöst möte ska och är därför inte vara längre bort än ett telefonsamtal. Vi finns oftast tillgängliga för personliga möten inom 24h både i stockholmsområdet och på västkusten.


Teknisk information

Två separata datacenter
Fem vägar ut mot internet
All nätverkstrafik är redundant
Mycket hög kapacitet
Off-site backup

GleSYS driver sitt eget datacenter i Falkenberg och är inhyrda i datacenter i Stockholm och New York.

Vårt nät är kopplat till internet via BGP över flera olika förbindelser för att uppnå hög tillgänglighet. Vi använder oss primärt av nätverksutrustning från Cisco.

I vårt SAN använder vi oss främst av delar från Brocade och Qlogic. Vårt SAN är 100% redundant med switchar och kontrollrar. Detta för bästa upptid och prestanda.

Vi strävar efter att bygga alla våra tjänster med virtualisering. I och med det kan vi lätt åtgärda trasig hårdvara och skala upp kapaciteten vid behov.

LIR - Local Internet Registry
Vi är medlemmar hos RIPE NCC för att kunna hjälpa våra kunder som har lite större behov av att registrera IP-adresser i sitt eget namn. Eller om det finns behov av många servrar och vill bygga ett eget nät hos oss.

----

Modern technology, modern customer care

We are constantly striving to try to be the perfect provider. A goal, which, however, we are fully aware it is impossible to achieve, because each customer is special and has their own needs. But with the help of our goal, we work for you as a customer will experience the feeling that we're working for you. Modern technology in the form of software and hardware provides us with powerful tools to approach our goals.
Modern conditions

GleSYS has long sought to remove burdensome contract terms and periods where possible. Precisely this means that our customers stay with us because they want to stay, not because they must.
Committed owners

GleSYS is owner controlled by two shareholders, Glenn Johansson and Jonas Björklund.

Glenn Johansson, CEO
Glenn has a long history as an entrepreneur and have a good understanding of business. Glenn is also technically inclined in programming and operation.

Jonas Björklund, Technical Manager
Jonas has extensive experience in Internet and telecommunications industry. His strengths are server and network.
Book a meeting

Availability is everything in our industry, and it's not just the technical but also the availability of support and guidance. An unconditional meeting will and will not be further away than a phone call. We are usually available for personal meetings within 24 hours both in the Stockholm area and on the west coast.


Technical Information

Two separate data centers
Five ways out to the Internet
All network traffic is redundant
Very high capacity
Off-site backup

GleSYS operates its own data center in Falkenberg and is chartered in data centers in Stockholm and New York.

Our network is connected to the Internet via BGP across multiple links to achieve high availability. We use primarily for network equipment by Cisco.

In our SAN, we use mainly of elements from Brocade and Qlogic. Our SAN is 100% redundant with switches and controllers. This is the best uptime and performance.

We strive to build all of our services with virtualization. With it, we can easily fix broken hardware and scale up capacity as needed.

LIR - Local Internet Registry
We are members of the RIPE NCC to help our customers who have a little greater need to register the IP addresses in its own name. Or if there is a need for many servers and wants to build its own network with us.

glesys.se Cover
Website research for glesys.se on by WebHostingTop

Promotions

No website coupons announced! Looking to get a great webhosting deal using vouchers ? Checkout our current web hosting coupons list!
If you manage this brand, you must be logged in to update your promotions!

Add your promo code

Promotion:
Provide the start date
and end date if the promotions expires!
Your email
(will not be displayed)
How much is 2+2 ? Respond with 4
 

Plans

There are no products or services listed yet! To add any hosting plans, you have to login into your account!

Contact information is managed by glesys.se representatives info@g..., support@g..., webmaster@g..., sales@g... [login] Claim this businessCreate a free account to manage glesys.se listing!

Web stats

Owner: L8 produktoin
Targeting: Belgium, Netherlands, Sweden
Statistics
Site in business since:
Links to the site: 79
Details for http://www.glesys.se
Website DNS: ns3.namesystem.se => 195.20.206.18 ( Stockholm ) / GleSYS Internet Services AB
ns1.namesystem.se => 195.238.76.18 ( Stockholm ) / GleSYS Internet Services AB
ns2.namesystem.se => 195.238.77.18 ( Stockholm ) / GleSYS Internet Services AB
MX::mx02.glesys.se => 195.238.77.165 ( Stockholm ) / GleSYS Internet Services AB
MX::mx01.glesys.se => 195.238.77.164 ( Stockholm ) / GleSYS Internet Services AB
Server Software: Apache/2.4.10 (Debian)
Website IP: 195.246.120.1
IP Location Country/State/City: Sweden / Stockholms lan / Stockholm - see top providers in Sverige
ISP Name / ISP URL: GleSYS Internet Services AB / glesys.se
181
  Linkedin Shared Count: 4
  Google+ Shares Count: 0

Customer Testimonials

There are no customer testimonials listed yet. You can be the first one to add your testimonial here.

Add your own testimonial

This form is used exclusively for positive feedback, for a regular review click here

Your Name
Email(will be obfuscated)
One Hosted domain name with this company
Testimonial
(HTML tags are NOT allowed!)
Minim 100 characters!
How much is 2+2 ? Respond with 4
 

Social Networks

https://www.linkedin.com/company/glesys-internet-services-ab
About: GleSYS, founded in 1999, is today a fast growing provider of dedicated and cloud server solutions to businesses worldwide. We started out small in Falkenberg, Sweden, and have since then built up two data centers in Falkenberg and Stockholm. If you have any questions please feel free to contact us.
GleSYS Internet Services (est. 1999) is a Public Company entity having 123 followers on LinkedIn and 11-50 employees, industry Internet.
https://plus.google.com/101570759532280018252
About: Vi jobbar med molnet. Vi levererar VPS:er,dedikerade servrar och colocation.
GleSYS Internet Services AB account is having 3 followers and 0 plus one count.
glesys.se Blog Blog added on 2015 Nov, with total 71 articles. See recent blogs summary posts:
- Network Maintenance in Falkenberg - Nov 8, 09:39 CET Scheduled - We will be performing maintenance on our distribution routers in our Falkenberg datacenter. The maintenance is scheduled for the night between Wednesday 6th and Thursday
- Network disturbance - Oct 16, 11:14 CEST Resolved - We are certain that our work around are effective. We will continue to monitor the situation and patch all involved routers. Oct 15, 14:10 CEST Monitoring - We have ...
- Router issue in Stockholm - Oct 2, 09:53 CEST Resolved - This morning we had an unplanned router reboot in our datacenter in Stockholm. This caused minor disturbance in the network in Stockholm. We have taken the action so ...

Customer Reviews

There are no customer or users ratings yet for this provider. You can click here to add your review

Add your own review [Toggle to basic/advance form]

Required info

Overall Rating
Time Hosted
Features
Price / Cost
Customer Relation
Control Panel
Your Social URL, Name or Usernameeg. https://twitter.com/YOURID or https://facebook.com/YOURID or https://plus.google.com/+YOURID
Your Email Or login and come back to this page
Customer identification(Not public visible. eg Customer=1120 or Account=2121 or Order ID=511AAS3)
Your hosted domaineg. mysite.net. If you have multiple domains, mention at least one!
Summary of your posteg. glesys.se is best!
Your review HTML tags are NOT allowed! MINIM 100 characters!
Provide as much information as possible in your review! Too less information may be counted as not relevant and not approved!
Some customers might say good things like: "i'm happy with glesys.se" or bad things and complaints like: "this company sucks", or "is horrible", "glesys.se generated only problems", "scam or ripoff provider", but is your turn now to share your experience!

Please specify which product plan you used!
How much is 2+2 ? Respond with 4
 

Alternate top web hosting companies in Sweden


Compare best hosting brands from Sweden new

Latest updated companies


Rural Server
ruralserver.com logo!RuralServer is a leading provider of web hosting, reseller hosting, VPS hosting, cloud hosting and dedicated servers. Special Student Hosting Plane 25 INR Why have with RuralServer We ensure brisk reaction time of our technical support so we can enable you to tackle your issues a ton quicker. We are exceptionally devoted and marvelous at client bolster with normal 99.9% Uptime and 22/7/365

Host Dare
hostdare.com IconAt hostdare, we are committed to our clients and we provide every tool you need for a successful online presence. Whether you use one of our hundreds of free web-builders or whether you take advantage of one of our many amazing partnerships, we will help you find the solution to establish a quality, productive online presence. HostDare cloud servers provide instant scalability on ...

Web Hosting UK
web-hosting-uk.com logo!Web Hosting UK provides affordable Web Hosting & Domains helping you get your website online in no time, we can even help you with the process by chatting to us online if you’re unsure which package would suit you best. A full list of our services includes Domains – Affordable Domains from £9.99 including .com .biz .co.uk and many more. UK Managed Web Hosting – We’ll take care and monitor ...


Orc Webhosting
orcwebhosting.com logo!The ORC Webhosting GmbH is an innovative supplier of web hosting services. The ORC Webhosting GmbH was founded in 2002 in Landquart as Starhosting and is now one of the leading companies in the provision of domain names and sales of web hosting services. Since its founding in 2002, ORC Webhosting has a constant growth and has today customers in over 130 countries. High end server systems Our ...

Voxility
voxility.com logo!Voxility is an international Infrastructure-as-a-Service provider with offices in London, Frankfurt, Bucharest and San Francisco, founded in 2004 with a clear development strategy aimed at becoming a reference name in cloud computing. According to peeringdb.com ranks in top 100 largest internet networks on the planet, based on its 1 Tbps+ edge traffic capacity. Voxility runs a powerful global ...

Trademarks, logos & names are properties of their respective owners and protected by law.