binero.se review

This review cover a general impression of binero.se product features like reliability, support, data center, price & more. Brand #11954, listed since .

Most Recent Customer Reviews

Suranappar (webmaster@s...)
Time Hosted: 6 mo. to 1 year
Global rating
Features
Cost
Customer Relation
Control Panel
Binero is neither good or bad.
Binero

They have many good sides, but one major problem. The software they use, is instable, and often calls for a Support Aid.

If it had not been for this, abandoned school project to software, they could beat some top names in hosting world wide.

But they cling to this pice of crap to software, and I just had to fill a new Support Ticket.
MORE REVIEWS

Overview

About binero.se

Om Binero

Binero AB är ett företag med säte i Kista, strax utanför Stockholm. Webbhotellet startade sin verksamhet 2002 under namnet Aleborg Solutions AB. Binero är ett ägarstyrt företag med aktiva delägare som har en lang erfarenhet och en stor kunskap av webbhotell- och domännamnsbranschen.

Vi har fatt ett flertal utmärkelser för vara tjänster, service och support. Ar 2009 och 2010 utsags företaget till Sveriges bästa webbhotell av branschtidningen Internetworld, som även rekommenderade Binero tre av fyra föregaende ar. Binero har sedan starten blivit känt för en hög funktionalitet och god support, vilket lett till en snabb tillväxt. Binero är den största svenska aterförsäljaren av .se-domäner med flera tiotusentals kunder, allt fran privatpersoner och föreningar till stora företag och internationella organisationer. Till kunderna hör: SVT, Nordic Hotels, Trafikverket och Thaström.

Var malsättning är att vara bäst pa domännamn och vänligast pa webbhotell i Sverige. Binero ska alltid ha de bästa villkoren och den öppnaste vänligaste attityden. Vi arbetar hart för att ge vara kunder bästa tänkbara support och service, samtidigt som vi ständigt utvecklar vara tjänster för att möta och överträffa vara kunders behov och önskemal.

Bineros infrastruktur
Binero har ett driftteam med ett flertal kvalificerade drifttekniker som ständigt arbetar pa att förutse och förebygga störningar. Under 2010-2011 byttes hela Bineros nätverk samt stora delar av övrig hardvara ut och kapacitet och redundans mangdubblades.

Serverhallen
Bineros serverhall ligger i Phoneras moderna och välbevakade lokaler i Stockholm. Hallen har redundant fiber, elkraft och UPS (inkl. dieselgeneratorer för kontinuerlig drift vid längre strömavbrott) samt realtidsövervakning av temperatur och luftfuktighet.

Var datahall använder Guarantee of Origin (GoO)-märkt vattenkraftsel och till kylning används i största möjliga man miljövänlig frikyla.
Hardvara och mjukvara

Vi använder oss uteslutande av kvalitativ hardvara och mjukvara fran leverantörer som Dell, Extreme, Halon, NetApp och Microsoft. Som operativsystem pa vara servrar använder vi Windows Server 2008 R2 med bl a IIS7.5 och SQL Server 2008 samt Linux (Ubuntu) med bl a Apache och MySQL.
Nätverk

Vi har en redundant Internetförbindelse med Phonera, Telia och Bredband2 som operatörer. Bineros nätverksutrustning bestar i hög grad av lösningar fran Extreme. Vi har likasa en ordentlig brandväggslösning som skyddar oss och vara kunder fran attacker pa Internet. Bineros nätverkskonfiguration är sa redundant att upp till hälften av nätverket kan ga ner utan att det paverkar daglig drift.

Webbhotell
Hos Binero webbhotell är det lätt att välja rätt. Vara webbpaket innehaller allt du behöver för att snabbt och enkelt komma igang med din hemsida och e-post.

Bäst i test
Vi har fatt utmärkelsen "Bäst i test" 2009 och 2010 av tidningen Internetworld. Vi har även rekommenderats av tidningen "Rad & rön".

Pengarna-tillbaka-garanti
Avslutar du i förtid sa aterbetalar vi för inbetald aterstaende period.

Grym support
Erkänd kvalitetssupport alla dagar aret runt via telefon och e-post.

Lastbalanserad miljö
För att ge dig största möjliga driftsäkerhet sa lastbalanserar vi din webbplats och e-post. Detta innebär att dina tjänster finns pa flera servrar.

Beställ Sveriges bästa webbhotell nu!

Windows och Linux
Hos oss behöver du inte välja, du har tillgang till bade Windows och Linux pa ditt konto och kan välja operativsystem för varje domän och subdomän.

Frikostigt med utrymme
I vara paket behöver du aldrig oroa dig för utrymmet. Med 100GB resp. 200GB sa finns det sa att det räcker och blir över.

Alltid säker
Vi tar backup pa dina filer flera ganger per dag och du kan enkelt via FTP komma at vara backuper..

Anycast DNS
Vara DNS:er är utspridda och lastbalanserade över hela världen. Säkrare DNS-tjänst gar knappt att hitta.

Spamskydd
Vara spamskydd plockar 99% av all spam. Det ger dig mer tid till vad du gör bäst.

Applikationer med ett klick
Installera blogg, e-handelssystem och innehallshanteringssystem med ett klick. Du slipper sitta med langa omständiga installationer.

Na alltid din e-post
Med var webmail kan du alltid na din e-post, ha access till dina kontakter m.m.

Databaser i överflöd
Hos oss far du access till bade MySQL- och MS SQL-databaser. Bada ingar i vara webbhotellspaket.


Företagspaket

200 GB utrymme
4000 GB trafik
Bade Windows och Linux
ASP.NET 2.0/3.5 & 4.0
PHP 5.2
Lastbalanserad webbsida
Lastbalanserad e-post
Lastbalanserad FTP/SSH
Anycast DNS
Dagliga backuper
Spamskydd
Obegränsat antal FTP-konton
Obegränsat antal e-postkonton
Telefonsupport
E-postsupport
45 dagars öppet köp
Inga bindningstider

138 kr/man


Privatpaket

100 GB utrymme
2000 GB trafik
Bade Windows och Linux
ASP.NET 2.0/3.5 & 4.0
PHP 5.2
Lastbalanserad webbsida
Lastbalanserad e-post
Lastbalanserad FTP/SSH
Anycast DNS
Dagliga backuper
Spamskydd
Obegränsat antal FTP-konton
Obegränsat antal e-postkonton
Telefonsupport
E-postsupport
45 dagars öppet köp
Inga bindningstider

69 kr/man

-----------
Binero is a company based in Kista, outside Stockholm. Web hotel began operations in 2002 under the name Aleborg Solutions. Binero is an owner-driven company with active members who have extensive experience and a vast knowledge of web hosting and domain name industry.

We have received numerous awards for our services, service and support. In 2009 and 2010 was appointed the company as Sweden's best web hosting by trade magazine Internet World, which also recommended Binero three of four last year. Binero has since become known for a high functionality and good support, which led to rapid growth. Binero is the largest Swedish retailer of. Se domains of several tens of thousands of customers, from individuals and associations to large corporations and international organizations. Customers include: SVT, Nordic Hotels, Transport Administration and Thaström.

Our goal is to be the best in domain names and common on web hosting in Sweden. Binero should always have the best terms and the open friendly attitude. We work hard to provide our customers the best support and service, while constantly improving our services to meet and exceed our customers' needs and preferences.

Binero infrastructure
Binero has a running team with a number of skilled technicians who are constantly working to anticipate and prevent disruptions. During 2010-2011 was changed throughout Binero networks, and large parts of other hard to be out and the capacity and redundancy to multiply.

Server room
Binero data center lies in Phonera modern and well-guarded premises in Stockholm. The hall has redundant fiber, power and UPS (includes diesel generators for continuous operation during extended power outages) and real-time monitoring of temperature and humidity.

Each data center uses the Guarantee of Origin (GoO)-labeled hydro-electricity and cooling are used as far as possible environmentally friendly free cooling.
Hardware and software

We use only top quality hardware and software from vendors such as Dell, Extreme, Halon, NetApp and Microsoft. As operating systems on our servers, we use Windows Server 2008 R2 that includes IIS7.5 and SQL Server 2008 and Linux (Ubuntu) that includes Apache and MySQL.
Networking

We have a redundant Internet connection with Phonera, Telia and Bredband2 as operators. Binero networking equipment consists largely of solutions from Extreme. We also have a proper firewall solution that protects us and our customers from attacks on the Internet. Binero network configuration is redundant said that up to half of the network can go down without affecting daily operations.

Web Hosting
In Binero web hosting is easy to choose the right. Our web package contains everything you need to quickly and easily get started with your website and e-mail.

Best in Test
We have received the "Best in Test" in 2009 and 2010 by Internet World magazine. We have also been recommended by the magazine "Rad & findings."

Money-back guarantee
Exit prematurely said aterbetalar we paid for the remaining period.

Awesome Support
Recognized quality support any day of the year by phone and e-mail.

Load Balanced Environment
To give you maximum reliability said load balancing we your website and e-mail. This means that your services are on multiple servers.

Order the best Swedish web hosting now!

Windows and Linux
With us, you do not choose, you have to time to both Windows and Linux on your account and can choose the operating system for each domain and subdomain.

Generous space
Our packages you need never worry about space. With 100GB respectively. 200GB said there said it enough and to spare.

Always secure
We take backup of your files several times per day and you can easily FTP access our backups ..

Anycast DNS
Be the DNS's are dotted and load balanced across the world. More reliable DNS service is hardly possible to find.

Spam Protection
Being anti-spam protection picks 99% of spam. It gives you more time to what you do best.

Applications with a click
Install blogs, e-commerce and content management system with one click. You do not have to sit long as these circumstances installations.

Na is always your e-mail
With our webmail you can always reach your e-mail, have access to your contacts, etc.

Databases in the abundance
We give you access to both MySQL and MS SQL databases. Both are part of our hosting packages.

Related links


binero.se Facebook Cover
Website research for binero.se on February 8, 2009 by WebHostingTop

Promotions

No website coupons announced! Looking to get a great webhosting deal using vouchers ? Checkout our current web hosting coupons list!
If you manage this brand, you must be logged in to update your promotions!

Add your promo code

Promotion:
Provide the start date
and end date if the promotions expires!
Your email
(will not be displayed)
How much is 2+2 ? Respond with 4
 

Plans

There are no products or services listed yet! To add any hosting plans, you have to login into your account!

Marketing information is managed by registry@binero.se [login] Claim this businessCreate a free account to manage binero.se listing!

Web stats

Targeting: Sweden
binero.se daily Global Rank trend
Daily Global Rank Trend
binero.se Search Visits
Search Visits

Customer Testimonials

There are no customer testimonials listed yet. You can be the first one to add your testimonial here.

Add your own testimonial

This form is used exclusively for positive feedback, for a regular review click here

Your Name
Email(will be obfuscated)
One Hosted domain name with this company
Testimonial
(HTML tags are NOT allowed!)
Minim 100 characters!
How much is 2+2 ? Respond with 4
 

Social Networks

https://www.linkedin.com/company/binero-ab
About: Elected “Best Swedish Web Host” 2009, 2010 and recommended three out of the preceding four by Internetworld magazine, before the tests were suspended. Binero is Sweden’s fastest growing web site hosting and domain provider. Founded in 2002, Binero has no-penalty contracts, Anycast DNS and total transparency to its fully load-balanced grid servers. For more information, visit www.binero.se
Binero AB (est. 2002) is a Privately Held entity having 410 followers on LinkedIn and 11-50 employees, industry Information Technology & Services.
No official account on Google+ yet!
No official Blog yet!

Domains trend

ReviewsCustomer Ratings

The quick stats of binero.se profile shows a note average of 6 out of 10, counting 2 opinions. (few listed on the top of the page)
As visitor you can rate this provider directly here! If you are part of support team, you can respond to these reviews by going to login

Add your own review [Toggle to basic/advance form]

Required info

Overall Rating
Time Hosted
Features
Price / Cost
Customer Relation
Control Panel
Your Social URL, Name or Usernameeg. https://twitter.com/YOURID or https://facebook.com/YOURID or https://plus.google.com/+YOURID
Your Email Or login and come back to this page
Customer identification(Not public visible. eg Customer=1120 or Account=2121 or Order ID=511AAS3)
Your hosted domaineg. mysite.net. If you have multiple domains, mention at least one!
Summary of your posteg. binero.se is best!
Your review HTML tags are NOT allowed! MINIM 100 characters!
Provide as much information as possible in your review! Too less information may be counted as not relevant and not approved!
(please specify which plan you used)
How much is 2+2 ? Respond with 4
 
Brandon (info@m...)
Time Hosted: 6 mo. to 1 year
Global rating
Features
Cost
Customer Relation
Control Panel
Binero.se testimonial
I have had several web hosting companies. To be honest, Binero has the best customer support available. Emails are usually answered within one day and the support team will do literally everything to help you. For people who have little understanding of php and mysql, the support team is very patient and help you as best they can. In the beginning Binero.se was rather slow. This was resolved within 14 days. I will not take another webhost anymore. Binero.se is the best!

I'm using the corporate package. 200 GB diskspace and 4000 GB traffic. Compared to similar packages from other hosting companies is Binero.se very cheap.

What more do you want!
These binero.se customer review(s) and ranks are the subjective opinion of our visitors and not of whtop.com staff.
Trademarks, logos & names are properties of their respective owners and protected by law.